Електронний архів оцифрованих періодичних видань Центральної Наукової Бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна
Видання:
Южный Край (іл. додаток)
Регіон:
Харків
Номер видання:
8350
Дата випуску:
30.01.1905
Дата завантаження:
30.07.2019
Сторінок:
3
Мова видання:
Російська
Рік оцифровки:
2018-2019
Кількість номерів:
Уточнюється
Текст роспізнано:
ТАК
Опис:

Ілюстрований додаток до номеру газети “Южный Край”. Щотижневе видання.

Оригінал зберігається:
Центральна Наукова Бібліотека ХНУ імені В. Н. Каразіна

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту welcome@back2news.org

ЮЖНЫЙ КРАЙ Воскресенье, 30-го Января 1905 года. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ No 8350. И. П. Масловъ, генералъ-отъ-инфантеріи, коман­ диръ 4-го армейскаго корпуса. А. В. Измайловичъ, генералъ-лейтенантъ, начальникъ артиллеріи 4-го армейскаго кор­ пуса. Полковникъ Лечицкій, флигель- адъютантъ. Командиръ 27-го Вост. Сиб. стрѣл­ коваго полка. Въ бою 17 августа подъ Ляояномъ, находясь подъ силь­ нѣйшимъ артиллерійскимъ и ружей­ нымъ огнемъ японцевъ, отбилъ шесть стремительныхъ атакъ. Удачно пе­ реходилъ въ наступленіе. Н. С. Мыловъ, генералъ отъ-инфантеріи, коман­ диръ 8-го армейскаго корпуса. А. П. Швецовъ, ігенералъ-маіоръ, командующій 30-й пѣхотной дивизіей. Полковникъ Павловъ. Командиръ 1-го Читинскаго полка. За храбрость произве­ денъ въ генералъ маіоры. Генералъ-адъютантъ Мищенно. ,10 Японскій генералъ Ноги, взявшій Поргь-Артѵръ. Японскій генералъ Идитиш, на котораго были возложены переговоры о сдачѣ Портъ- Артура. Е. Н. Волковъ, ~ генералъ-маіоръ, московскій градоначальникъ. М. А. Бергеоъ, поручикъ артиллеріи, одинъ изъ защитниковъ Поргь- Артура. П. Д. Бутусовъ, начальникъ сторожевой охраны; убитъ. Paul Doumer, новый президентъ французской палаты депутатовъ. Г. Д. Ромашевсній, капитанъ генеральнаго штаба, одинъ изъ защитниковъ Портъ-Артура. Воскресенье, 3 0 -го Января 1905 года. ЮЖНЫЙ КРАЙ. 11 Генералъ-маіоръ В. А. Ирманъ съ своимъ штабомъ. . ,_з Защитники^Портъ-Артура. Есаулъ Концевичъ, командиръ сотни въ Портъ-Ар- турѣ; раненъ 18 декабря во вре­ мя штурма крѣпости. За герой­ скую оборону награжденъ орде­ номъ Св. Георгія 4-й степ. А. И. Смирновъ, штабсъ капитанъ, одинъ изъ защитниковъ Портъ-Артура. Группа артиллеристовъ-зашитниковъ Портъ-Артура изъ бригады генерала Ирмана, Ц Али-Ага-Шахлинскій, 2) М. Н. Шишкинъ (убить), 3) И. М. Михайловъ, 4) Ц., Д. Карамышевъ. ЮЖНЫЙ КРАЙ. Воскресенье, 30-го Января 1905 года. Вице адмиралъ Шибаема, японскій командиръ Портъ-Артуі! ,Воскресенье, 30-го Янннря 1905 года. ЮЖНЫЙ КРАЙ. Отрядъ генерала Мищенко. Весь составъ офицеровъ отряда послѣ 9-тимѣсячной боевой жизни. Е. И. Малукаловъ, штабсъ-капитанъ 122-го пѣхотна­ го Тамбовскаго полка. Контуженъ въ затылокъ 30 сентября. Въ Манчжуріи— у Янтая. За окопами въ ожиданіи атаки. Харьковъ. Типографія .Южнаго Края-. Сумская ул., д. А А. Іоэефовича .¾ и 12